U kunt niet zonder een aansprakelijkheidsverzekering

In Nederland heeft vrijwel iedereen een aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt schade die u onverhoopt toebrengt aan anderen. Het gaat dan zowel om schade aan goederen als schade aan personen. Stel u rijdt op de fiets een voetganger aan en deze raakt gewond, dan dekt uw aansprakelijkheidsverzekering de medische kosten en eventueel schade aan kleding. Deze verzekering is eigenlijk onmisbaar voor iedereen, omdat her risico op zeer hoge kosten best groot is. Natuurlijk doet u uw best om anderen geen schade toe te brengen, maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht
Sommige mensen denken dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Dit is niet zo. Er is een groep mensen die, bij voorbeeld om redenen van geloofsovertuiging, geen verzekering hebben voor aansprakelijkheid. Maar of dit verstandig is, dat is de vraag. Want als u geen aansprakelijkheidsverzekering heeft en er gebeurt iets, dan bent u zelf aansprakelijk voor de geleden schade. Als u een gebruiksvoorwerp van iemand anders beschadigt dan zijn de kosten vaak nog wel te overzien. Maar stel dat iemand door uw schuld blijvend invalide raakt, dan zult u moeten opdraaien voor alle medische kosten die deze situatie tot gevolg heeft. Dit kan in de tonnen lopen en soms nog wel meer. Dit is voor vrijwel niemand op te brengen. Daarom heeft vrijwel iedereen in Nederland een aansprakelijkheidsverzekering.

De premie is erg laag
Voor de premie hoeft u een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid niet te laten liggen. U betaalt hiervoor slechts enkele euro’s per maand. Dit komt omdat vrijwel iedereen zo’n verzekering heeft en dus “inlegt” in de verzekeringspot. Daar staat tegenover dat echt hoge uitkeringen zoals bij overlijden of blijvende invaliditeit gelukkig niet heel vaak voorkomen.

Dit vind je misschien ook leuk...